İş Güvenliği Nedir?

    İş sağlığı ve güvenliği, 'İSG' kanun, yönetmelik ve tebliğler ile çalışanların korunmasını sağlamaya yönelik inceleme ve uygulamalar    bütünüdür.

         İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş  Güvenliği” denir.
 İşçi sağlığı bilimi; Tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve  üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları çalışma ortamlarının tüm zararlı etkilerinden koruyarak işin ve işçinin birbirine  uyumunu sağlamak üzere kurulmuş, mühendislik ve tıp disiplinlerini temel alan entegre bir bilim dalıdır.

   İş güvenliğinin önemi

          Hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile doğru orantılı olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlar    da açığa çıkmıştır. Bu sebeple bir takım önlemleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hale getirmek gerekmekte olduğundan iş güvenliği    oldukça önem kazanmıştır. 

 

  İş sağlığı ve güvenliği nedir

İş sağlığı ve güvenliği; işin yapılması sırasında iş yerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalıdır. Bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri ve koşulları inceleyen bilim dalı olarak tanımlanmaktadır.[2]

 1. İşyerlerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak ve daha insanî bir iş ortamı meydana getirmek için yapılan metotlu çalışmalar.
 2. Genel anlamda, hem çalışanları korumayı (İş Güvenliği), hem de bütün işletmenin ve üretimin güvenliğini, yani etraftakilerin ve çevrenin korunmasını esas alan tedbirlerin bütünüdür.
 3. İşyerinde çalışan işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamayı, bir başka ifadeyle, işyerinde doğabilecek, iş kazası ve meslek hastalıkları gibi her türlü riske karşı gerekli tedbirleri almayı, bu husustaki şartları yerine getirmeyi, bu hedefleri yerine getirmeye yardımcı olabilecek araç-gereçlerin eksiksiz bulundurulmasını öngören, genelde bunların uygulanmasından işverenin sorumlu tutulduğu ve/fakat işçilerin de, öngörülen tedbirlerle ilgi olarak usul ve şartlara uymalarını isteyen bir kavramdır.

Kanuni Dayanak: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, işveren ve çalışanların, iş yerindeki iş güvenliği ve iş sağlığının sağlanması ve mevcut koşulların iyileştirilmesi için yetki ve sorumluluklar ile hak ve ödevleri düzenler.İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, herhangi bir alanda, herhangi bir unvan ve şekil ile çalışan herkes için geçerlidir. Kamu ve özel sektör ayrımı gibi bir durum 6331 Sayılı Kanun için geçerli değildir. İş yerlerindeki tüm işçi ve işverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili görevleri bu kanunda belirtilmiştir.İşçileri iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumaya yönelik önlemleri almak ve onları bu konuda bilgilendirmek, İş Sağlığı ve Güvenliğinin temelini oluşturmaktadır. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Beşinci Bölüm’ü (m.77-89) İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ayrılmıştır. Bu bölümde; iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçilerin ve işverenlerin yükümlülükleri, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı bir durumun tespiti halinde iş yerinin kapatılması veya işin durdurulması, iş sağlığı ve güvenliğinin işyeri seviyesinde örgütlenmesi (iş sağlığı ve güvenliği kurulu, iş yeri sağlık birimleri ve iş yeri hekimi, iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi), çalışma hayatında kadın ve çocuk işçilerin korunmasına yönelik hükümler düzenlenmektedir.

İSG'nin bilimsel dayanakları

 • Temel Mühendislik Bilimleri
 • Tıp
 • Ekonomi
 • Hukuk
 • Psikoloji
 • Sosyoloji

İSG'nin Türkiye'de belirlendiği yasalar

İSG'nin ilgi alanları

 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenin yükümlülükleri
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda işçilerin yükümlülükleri
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda devletin yükümlülükleri
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulları
 • İşyeri sağlık birimleri ve işyeri hekimliği
 • Çalışma hayatında çocuk işçilerin korunması
 • Çalışma hayatında kadın işçilerin korunması

İSG'nin ilgi alanları

 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenin yükümlülükleri
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda işçilerin yükümlülükleri
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda devletin yükümlülükleri
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulları
 • İşyeri sağlık birimleri ve işyeri hekimliği
 • Çalışma hayatında çocuk işçilerin korunması
 • Çalışma hayatında kadın işçilerin korunması

İşçi sağlığını olumsuz yönde etkileyen bazı faktörler

 • Gereğinden fazla sıcak ve nemli ortamlarda veya kirli havada çalışmak.
 • Yetersiz ışıklandırma.
 • Fazla gürültü.
 • Bedeni, gözü ve(ya) kulağı yoğun olarak yoran işler.
 • Çalışma tempoları.
 • Ara verme imkanlarının az olması.
 • Gece işi veya vardiya işler.
 • Ağır çalışma şartları.
 • İşyeri atmosferinin kötü olması ve iş stresine sebebiyet verebilecek bütün olumsuz etkenler.

Kaynaklar

 1. ^ http://www.guvenligi.com/is-guvenligi-nedir/02.03.2012 erişim
 2. ^ SGK İstatikleri SGK İstatikleri 02 Mart 2012‎ 'da erişilmiştir.
 3. ^ "Murat ANDAÇ-İç Denetçi,Şerif OLGUN ÖZEN-İç Denetç: ESAW (2010), — [1]"
 4. ^ 31 Ocak 2012/ "İstatistikler02.03.2012 erişim".
 5. ^ 20 Şubat 2012/ "İstatistikler02.03.2012 erişim".
 6. ^ SGK İstatikleri SGK İstatistikleri 02 Mart 2012‎ 'da
 • Dr. Mahmut Yaman: İSG (2004), — [2]
 • 4857nolu İş Kanunu (2006), — PDF
 • Dr. Muzaffer KOÇ: İş Güvenliği (2005)
 • Tunç Demirbilek: Iş Güvenliği Kültürü (2005), ISBN 9789758654970
 • Ömer Ekmekçi: 4857 Sayılı İş Kanununa Göre| İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda İşyeri Örgütlenmesi (2005), ISBN 9789758654949
 • Murat Demircioğlu: İş Güvenliği Hukuku (2006), ISBN 9789752955516
 • Abdulvahap Yiğit: İş Güvenliği ve İşçi SağlığıISBN 9789752530256

Kaynak Web Adresi : İş Güvenliği

ves-brand